Empower
Sustainable
Mobility
with Data

Begrip van Mobiliteitsarmoede

Mobiliteitsarmoede verwijst naar de belemmeringen waarmee mensen worden geconfronteerd bij het verkrijgen van toegang tot vervoer. Dit kan te wijten zijn aan financiële beperkingen, fysieke beperkingen, geografische isolatie, of sociale uitsluiting. Het is van cruciaal belang om te erkennen dat mobiliteitsarmoede niet gelijk verdeeld is en onevenredig impact heeft op minderheidsgroepen.

De Rol van Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie vormen de ruggengraat van een rechtvaardige mobiliteitsstrategie. Inclusieve mobiliteit streeft ernaar om alle gemeenschappen en individuen te betrekken, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, etniciteit, geslacht, leeftijd of fysieke capaciteit. Diversiteit op alle niveaus van besluitvorming en dienstverlening zorgt voor een breed scala aan perspectieven, wat resulteert in meer doeltreffende oplossingen voor mobiliteitsproblemen.

De belangrijkheid van Diversiteit en Inclusie in de ontwikkeling van Mobiliteit en Software

  1. Toegankelijkheid voor iedereen: Door diversiteit en inclusie te omarmen, kunnen mobiliteitsdiensten worden ontworpen om toegankelijk te zijn voor een breder scala aan gebruikers, waaronder ouderen of jongeren, mensen met een fysieke beperking en mensen met beperkte financiële middelen.
  2. Innovatie: Diverse teams hebben de neiging om creatievere oplossingen te vinden voor complexe problemen. In de mobiliteitssector kan dit leiden tot innovatie met verbeterde (digitale) toegankelijkheid, gedeelde mobiliteitsopties of nieuwe technologische toepassingen.
  3. Klantgerichtheid: Een diverse en inclusieve benadering zorgt ervoor dat mobiliteitsdiensten beter aansluiten op de behoeften en verwachtingen van verschillende gebruikersgroepen.
  4. Economische groei: Het bevorderen van diversiteit en inclusie in de mobiliteitssector kan nieuwe zakelijke kansen creëren en de sector als geheel stimuleren.

Livemobility omarmt diversiteit en inclusie. Dit heeft geleid tot concrete veranderingen, zoals:

Toegang tot werk: Livemobility heeft remote werken met succes als standaard ingevoerd, waardoor fysieke beperkingen, afstand tot de werklocatie en financiële middelen geen belemmeringen meer zijn om te participeren in een van onze projectteams.

Samenwerkingen: Livemobility heeft, ondanks de geringe bedrijfsgrootte, medewerkers in 5 verschillende landen met verschillende sociaal- en culturele achtergronden. Het heeft een absolute meerwaarde om een open blik te behouden en de beste gebruikerservaringen in mobiliteitssoftware voor de toekomst te ontwikkelen.

Bewust divers en inclusief kiezen is voor Livemobility een morele plicht en een strategische zet om een samenleving te creëren waarin iedereen de voordelen van mobiliteit kan ervaren.