Empower
Sustainable
Mobility
with Data

Voor het midden- en kleinbedrijf

Eevery’s team is volledig gefocust op het MKB en de ondernemers achter deze bedrijven. We herkennen dat het MKB de ruggengraat is van onze economie. Eevery is overtuigd dat het MKB niet vergeten moet worden in het rijk der duurzaamheid. Het MKB is verantwoordelijk voor een significant deel van de CO2 uitstoot. Daarom is het belangrijk dat elk bedrijf, hoe klein ook, bijdraagt aan het verminderen van hun CO2-uitstoot.

Dit platform is ontwikkeld door het MKB, voor het MKB. Door de drie stappen: meten, verbeteren en het communiceren over duurzaamheid, helpt Eevery met het faciliteren van tastbare duurzaamheidsoplossingen. De CO2 calculator speelt een zeer belangrijke rol in deze drie stappen. Het verminderen van de CO2-uitstoot is een van de hoofdpunten uit het Klimaatakkoord en daarom hoog op ieders agenda. Om een plan van aanpak te creëren om je CO2-uitstoot te verminderen, is kennis van uitstoot en milieubelasting van je bedrijf een eerste stap om te nemen. Dit is een stap waar Eevery bij helpt, net als de CO2 calculator. Dit betekent het in kaart brengen van de uitstoot door middel van actuele uitstoot factoren, academische publicaties, internationale statistieken en wetenschappelijke inschattingen om een alomvattend overzicht te krijgen van de CO2-uitstoot. Daarnaast kan de calculator ook nog onderverdelen in bedrijfscategorieën en relevante aanwijsbare KPI’s. Deze resultaten kunnen bijdragen aan het opstellen van het CO2 verminderings plan en het stellen van de verminderings doelen.

Hierdoor bespaar je dus tijd en geld om je bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.

Naar aanleiding van de CO2 berekeningen is de samenwerking met Livemobility een natuurlijk volgende stap. Wij zijn er om te helpen met het mobiliteitsbeleid en het uittekenen van het verminderen van de CO2-uitstoot. Met verstrekken van het inzicht aangaande de reisbewegingen en de bijbehorende uitstoot, is het mogelijk om concrete verbeteringen te implementeren.

Eevery biedt de klanten van Livemobility een complete CO2 meting dat mobiliteit meeneemt in de meting. Als laatste stap biedt Eevery een complete duurzaamheidsstrategie als deel van het post-CO2 meting proces. Duurzaamheid is iets dat we samen bereiken. Word een deel van de oplossing om de klimaatverandering in te perken.


Mkb'ers maken het verschil

Contact