Vitaler
Schoner
Slimmer
Livemobility

Ons team

Wouter, Mihai en Andrei zijn de drijvende krachten van Livemobility.
Zij hebben acht collega’s, variërend van ontwikkelaars, gedrags- en data-experts en helpdeskondersteuners. Dit team krijgt, zo nodig, hulp van gespecialiseerde zzp’ers.

Onze Werkwijze

We zetten data om in reisadvies

1. Mobiliteitsscan

We meten de huidige duurzaamheidsstatus van jouw bedrijf. Vanaf deze nulmeting start de reis. Te beginnen met een maatwerkadvies.

2. Consultancy

De resultaten uit de mobiliteitsscan en Goede Reis App evalueren we samen. Dat zorgt voor inzicht en overzicht voor het hele bedrijf.

3. GoedeReis App

De eerste sprint is met onze app. Deze adviseert je per reis de beste vervoerskeuze en beloont bij iedere groene, snelle en veilige keuze.

4. Verandermanagement

Inzicht zorgt voor verandering. We laten zien hoe het anders kan. Duurzamer, vitaler en met een kostenbesparing.